TESTACE VOZIDEL


Klubová testační komise:

složení: O. Řeboun, S. Valenta, Ing. F. Šimek, E. Fischer – všichni proškoleni dne 10. 2. 2023 v Plzni.

Za Klub 3. armády Plzeň se členové testační komise dne 11. února 2023 zúčastnili Valné hromady ČKHV v Praze. Konkrétně se této akce zúčastnil O. Řeboun a E. Fischer, kteří zde přebrali členské legitimace ČKHV.

Cena poplatků spojených s testací a retestací vozidla se odvíjí dle členství v ČKHV.

Ekonomická směrnice klubu:

- nové testace (prvotestace) se provádí v Informačním Systému

- prvotestace v Informačním Systému je zpoplatněna 300 Kč. 

- do systému se vkládají fotografie a technické údaje

- ke každé testaci či k prodloužení testace je třeba předložit Protokol o technické prohlídce.

Poplatky:

- poplatek do našeho klubu za prvotestaci činí:  A) člen Klubu 3. armády: 500 Kč B) nečlen: 2 000 Kč

- poplatek do FKHV za prvotestaci činí: A) člen klubu ČKHV: 1 000 Kč B) nečlen: 2 000,- Kč

- poplatek do našeho klubu za retestaci činí: A) člen Klubu 3.armády: 200 Kč B) nečlen: 400,- Kč

- poplatek do FKHV za retestaci činí: A) člen klubu ČKHV: 400 Kč B) nečlen: 600 Kč

Nové informace k testacím

Protokol o technické prohlídce vozidla