TESTACE VOZIDEL


Klubová testační komise:

složení: O. Řeboun, S. Valenta, Ing. F. Šimek, E. Fischer – všichni proškoleni dne 10. 2. 2023 v Plzni.

Za Klub 3. armády Plzeň se členové testační komise dne 11. února 2023 zúčastnili Valné hromady ČKHV v Praze. Konkrétně se této akce zúčastnil O. Řeboun a E. Fischer, kteří zde přebrali členské legitimace ČKHV.

Ekonomická směrnice klubu:

- nové testace (prvotestace) se provádí v Informačním Systému FKHV, zde je zpoplatněna

částkou 1500,- Kč za Novou žádost a částkou 500,- Kč za Prodloužení

- do systému se vkládají fotografie a technické údaje

Poplatky:

- poplatek do našeho klubu za Novou testaci činí:  A) člen Klubu 3. armády: 1 500 Kč B) nečlen: 4 000 Kč

- poplatek do našeho klubu za Prodloužení činí: A) člen Klubu 3.armády: 1 000 Kč B) nečlen: 1 500,- Kč

Poznámky:

- Nová testace i Prodloužení historického vozidla platí po dobu 5 let.

- Technická způsobilost historických vozidel se posuzuje na STK

Nové informace k testacím