KRONIKA 2009


13.12. Vánoční párty

Již podruhé jsme se sešli v sále Alfy, která je na Americké třídě. Na tomto místě rovněž pořádali taneční zábavy v roce 1945 američtí vojáci. Tentokrát to bylo pro nás významnější tím, že se na pozvání Sgt. Mirka Trubky dostavil zástupce americké ambasády s manželkou. Další zvláštní návštěvou byla skupina Námořní pěchoty. Při příchodu do sálu přinesli na šavli mimořádnou trofej! (dámské kalhotky) Colonel Carabacha s Majorem Ferym povyšovali a vyznamenávali vybrané členy klubu. Dalšími hosty byli zástupci pilotů a za plzeňský magistrát se zúčastnil náměstek primátora Ing. Petr Náhlík. Již tradičně nám hrála country skupina Ticket a účastníci párty se výborně bavili. 

11.11. Den válečných veteránů - Plzeň Homolka

V listopadu jsme se zúčastnili pietního aktu u památníku v Plzni na Homolce.

26.10. Radnice - výstava Pavla Hausnera

Pavel Hausner, majitel rozsáhlé sbírky nejen poštovních exponátů, pozval náš klub na plzeňskou radnici. Zde v místním mázhauzu představoval svoji sbírku veřejnosti. Pozvaných bylo více, mezi nimi malíř Stanislav Bukovský nebo generál Miroslav Štandera, kterého jsme na radnici přivezli v armádním Cadillacu. Výstava měla vysokou úroveň. Plzeňský Deník uveřejnil fotografii a rozhovor s majitelem této sbírky. 

10.10-12.10. podzimní Javornice

Podzimním setkáním na "Javornici" končíme jeepovou sezónu. Ani tentokrát nám počasí moc nepřálo, ale i přesto byla účast docela slušná. Vrcholem setkání je již tradiční jízda terénem. 1st Sgt. Karel nás nijak nešetřil a terén včetně brodů byl velmi náročný. Předem dohodnutý oběd v Hradišti u "Mongola" byl velmi dobrý, neboť majitel hospody-šerif T. O. Západ jako kuchař opět nezklamal. Tento den jsme končili večerem při country hudbě.

8.10. Škola Bory

Na pozvání Plzeňské vojenské správy zastoupené Majorem M. Charvátem jsme se dostavili do areálu základní školy na Borech. Na úvod jsme děti seznámili s náplní práce našeho klubu. Poté jsme odpovídali na jejich zvědavé otázky, a také jsme je vozili na válečných vozidlech. Z letiště Líně přijel na toto setkání také jeden z pilotů české armády, který také povídal dětem o své práci. Paní ředitelka školy nám písemně poděkovala za naši účast. 

5.9. Kovářská

Akce "Kovářská" nás vždy lákala, a tak jsme se na ni vydali i přes nepříznivou předpověď počasí. Právě proto jsme využili první den k návštěvě zdejšího muzea, které se může pochlubit rozsáhlou expozicí. Místní nadšenci ji neustále rozšiřují o další v okolí nalezené artefakty. Zde jsme měli možnost setkat se nejen s americkými letci, ale i s německými stíhači, kteří se této největší letecké bitvy 2. světové války zúčastnili. Po celý další den hrála u muzea kapela Průvan a my jsme se průběžně "zahřívali" vínem. I na nedělní cestě domů nás provázel déšť. 

21.8.-23.8. Drahňovice

Jo, "zlaté" časy OCR Praha. Sraz se konal na spodní louce a klub 3. Armády měl ještě za předsedu Sgt. Mirka Kroupu (než jsme notářsky udělali změnu v tom smyslu, že máme 5ti členný štáb) .Na srazu se také objevila "Paterčata" s kozáckým důstojníkem jménem Bolševik, ,který byl pod přísným dohledem Sgt. Jarunky. Hudební vystoupení Duck-boys se vzhledem k neustálému dešti konalo v sále hospody Na konci světa.

18.7. Česká Kanada

Svatý Petr nám tentokrát nepřál. V sobotu přestalo pršet a začalo lít. Mnohé členy toto odradilo, a tak se nás sešlo jen pár: Sgt. Láďa, S/Sgt. Eva, 1st. Lt. Mireček s chotí, Stanley s "Kocourem", private "Sláva", Maj. Fery a 1st. Lt. Jarmilka. Nocleh jsme měli v jednom z jihočeských kempů nevalné kvality. I přes veškerou nepřízeň jsme stačili navštívit všechny pamětní desky v této oblasti. U svatého Ondřeje na nás jako vždy čekal oblíbený a obětavý pan starosta. Na závěr naší jízdy jsme zajeli na oběd na Peršlák k našemu kamarádovi - Hraběti Markusovi. Déšť nás provázel celou cestu, i na zpáteční cestě domů. 

Zhůří 2009

Na konci června jsme se zúčastnili pietního aktu u památníku na Zhůří, který je věnován deseti zavražděným americkým vojákům 90. pěší divize. Ze Zhůří jsme pokračovali do Železné Rudy k památníku 2. pěší divize. Při cestování Šumavou nás cesta zavedla až na Onen Svět.

13.6. Křenek

Akci Křenek pořádal pražský klub Old Car Rangers pod vedením Colonela Šedi. Základna byla na rybích sádkách. Ubytování a strava nebyla nikdy zajištěna. Denním programem byla jízda po okolí, kde jsme na závěr jezdili v terénu blízké pískovny. Večerní posezení se konalo pod otevřenými přístřešky bez ohledu na počasí. Tato akce nebyla vzhledem k uvedeným skutečnostem příliš navštěvovaná a většina účastníků večer odjela. I přesto jsme v rámci dobrých vztahů tuhle akci několikrát absolvovali. 

30.5.-5.6. Lucembursko, Belgie a Normandie

Po zkušenostech s transportéry na devět a na pět vozů jsme se z finančních důvodů rozhodli si jeepy odvézt na vlastních podvalnících. Domluvili jsme se s kamarády ze Slaného a z Kladna, že vyjedeme společně. Naše "mezipřistání" byl hřbitov v Lucemburku. Tradičně jsme zde položili věnec na hrob generála G. S. Pattona. Poté jsme pokračovali do Bastogne, kde jsme byli ubytováni v hotelu na náměstí. Absolvovali jsme naplánované návštěvy krásného muzea v Diekirchu a na zpáteční cestě jsme navštívili park se sochou našeho "táty" G.S.Pattona v Ettelbrucku. Druhý den jsme pokračovali do Normandie, do městečka Port en Bessin, na pětašedesáté výročí vylodění spojenců. Během pobytu jsme navštívili všechna důležitá místa na normandských plážích. Hodnocení: akce byla úspěšná. 

8.5. Velichovky

Akce Velichovky představuje repliku historických událostí z května 1945. Dne 6. 5. 1945 dostal Major Pratt od velitelství úkol, aby část 23. průzkumné eskadrony ve složení: několik průzkumných kolových vozidel, sanity, několik dodge, jeepů a rozhlasový vůz, dovedl do lázní Velichovky. Prostřednictvím německého vyjednávače Dittricha měli kontaktovat polního maršála Schornera, s nímž měl vyjednat okamžitou kapitulaci. Vzhledem k obtížnému průjezdu Prahou, kde vyjednávali s komunistou Smrkovským o průjezdu přes barikády, se jejich cesta časově prodloužila a polní maršál stačil odletěl do Říše. Náš klub byl ubytován v městě Hořice a odtud přejel do lázní Velichovky, kde se zúčastnil bitvy, v níž zvítězil. Cesta z Plzně do Hořic a zpět byla dlouhá cca 500 km, a tak jsme jeepy převezli na přepravnících. Akce se nám velice líbila. 

3.5. Přehlídka na Klatovské třídě a Nepomuk

Sraz historických vozidel na přehlídku byl v tomto roce ve Folmavské ulici. Kromě obvyklých účastníků jsme vezli i české veterány, a to generála Miroslava Štanderu a generála M. Husníka. Po absolvování přehlídky na Klatovské třídě se náš klub vydal na kopec Dubeč u Nepomuku. Byli jsme požádáni, abychom "dodali" čestnou stráž a vlajkonoše k odhalení třetího pomníku, který vytvořil sochař pan Fiala z Klatov. Mezi významnými hosty z americké ambasády, vlády ČR, zástupci kraje a města Nepomuk byl nejvzácnějším hostem veterán Platoon Sgt. Noury, který jediný přežil sestřelení bombardéru. Po skončení pietního aktu jsme pokračovali na trase Convoy of Liberty. 

Květen 2009 -Convoy of Liberty

První dva dny na Convoy of Liberty nám počasí nepřálo, převážně pršelo. Tradiční nocleh na základně Hnačov u pana Majera byl bez závad - tam nám déšť nevadil. Sobotní jízdu kolem "komína" jsme začínali v ranní mlze na Ostende, kde byli ubytováni mimoplzeňští účastníci. Odtud nás na okruh za Plzeň vyvedl policejní doprovod. Počasí se umoudřilo, a to nám také zlepšilo náladu a přitáhlo spoustu diváků. Ve větších městech se slavnosti konaly za účasti zástupců americké ambasády a známých politiků. Závěr tohoto dne byl v Koterově, kde nás čekala výborná večeře, doplněná country hudbou. Jako pochoutku nám místní ženy upekly bramborovou buchtu.

1.5. Třemošná

Na pozvání starosty Třemošné pana Jaromíra Zifermana jsme dorazili do sportovního areálu, kde probíhalo utkání. My jsme byli požádáni panem starostou, abychom odměnili vítěze. Colonel předal vítězi dar a následně nám byl nabídnut symbolický přípitek. Místní obyvatelé si se zájmem prohlíželi naší techniku. V pozdních hodinách jsme se vraceli na boleveckou základnu, odkud jsme druhý den vyjížděli na Convoy of Liberty po jihozápadních Čechách.

24.4. pietní akt Litice

A opět jedeme do Litic poklonit se k pomníku sestřelené posádky 1st Lt. Alana Fergusona. Náš Cadillac zajel na radnici (tentokrát bez problémů) pro její zástupce, kteří se chtěli pietního aktu zúčastnit. K pomníku do Litic přijel jako vždy zástupce americké ambasády a několik amerických veteránů. Byli mezi nimi Corporal Erik Peterson, 2nd Lt. M. Kirkham a Cpt. Douglas Brackenbrough s manželkou Sharon. Naši kapitáni stáli čestnou stráž u pomníku. Zástupci našeho klubu položili k pomníku květiny. Hymny zahrála vojenská kapela a po projevech významných osob byl pietní akt ukončen. 

17.-19.4. jarní Javornice

Druhý ročník Javornice se opět uskutečnil v penzionu Ve Mlejně u Kožlan. "Stopař" majitel penzionu Kája opět vymyslel trasu, na kterou jsme vyjeli po střelbách v Mladoticích. Jak je patrné ze snímků, v té době byl ještě "civil". Po vstupu do klubu si také opatřil odpovídající oblečení. Program po jízdě pokračoval dalšími soutěžemi. Večer jsme vyhlásili výsledky soutěží, a poté nám zahrála country kapela Fous band. 

15.3. Praha - Reslova ul.

Úder z Londýna. Atentát na Obergruppenführera Reinharda Heydricha.

Koncem roku 1941 a začátkem roku 1942 seskočili na okupované území Protektorátu Čechy a Morava skupiny výsadkářů pod označením Anthropoid, Silver A, Silver B, Out Distance a další. Měli za úkol zlikvidovat říšského protektora R. Heydricha. Skupina ve složení štábní rotmistr Josef Gabčík a štábní rotmistr Jan Kubiš dne 27. 5. atentát, i přes komplikace, úspěšně provedla. Gestapo začalo vytvářet teror. Rotmistr Karel Čurda situaci psychicky nezvládl a 16. 6. se udal Gestapu a stal se informátorem! Vyzradil, že v kostele v kostele sv. Cyrila a Metoděje se ukrývají výsadkáři. Německé jednotky kostel obklíčili a po těžké bitvě se výsadkáři zastřelili, aby nepadli do zajetí. Proto se náš klub spolu s dalšími kluby jezdí poklonit těmto hrdinům. 

21.2. Nepomuk

OPERACE ARGUMENT

Konec letecké výroby v Německu měla způsobit operace s krycím názvem Argument. Za cíl měla zničení leteckých továren v Německu, a tím zničit Luftwaffe. "Komise pro plánování kombinovaných operací" uvažovala o plánu na zničení cílů nejvyšší důležitosti. Této akce se zúčastnili dvě letecké armády najednou. Operace byla naplánovaná na začátek února 1944. Náletu se zúčastnila také posádka 1Lt George M. Goddarda, jejímž členem byl také boční střelec R. A. Noury, který sestřelení Liberátoru jako jediný přežil. Na památku těchto padlých, byly na kopci Dubeč u Nepomuka, postupně zhotoveny tři pomníky, ke kterým jsme pravidelně jezdili. Na náměstí v Nepomuku bylo zřízeno muzeum obsahující artefakty, které vykopali bratři Kolouchové z obce Prádlo. Pietních aktů se pravidelně zúčastňovali významné osobnosti v čele ze zástupci americké ambasády a po letech svobody přiletěl z USA i jediný přeživší R. A. Noury. Měli jsme tu čest se s ním při této příležitosti seznámit a podat tomuto hrdinovi ruku. Tento letec také popsal své zážitky v knize "Naše poslední mise". 

18.2. Akce "Radar"

Jako klub jsme vždy stáli na straně spojenců - NATO. Tentokrát jsme se zúčastnili akce "Pro radar" (oficiální název), která se konala na Hradčanském náměstí. Hlavním organizátorem byl Milan Březina (stojící na kontejneru) a vše měl dokonale připraveno. Akce se zúčastnilo dle pořadatele cca 300 osob. Počasí bylo velmi "příjemné" -12 stupňů.

25.1. Natáčení klipu s Janem Vyčítalem

Do videoklipu Honzy Vyčítala sháněli filmaři majitele válečných jeepů a vojáky vzorně oblečené, a na koho jiného se mohl natáčecí štáb obrátit? No přeci na nás! Celý den se filmovalo v drsných podmínkách s teplotou kolem -10 stupňů. Obdivovali jsme mladá děvčata, která tento natáčecí den absolvovala v krátkých sukních. Závěr klipu se konal, jak je vidno ze záběrů, u památníku Díky Ameriko. Všichni jsme si ten den skutečně "užili".

Videoklip je možné zhlédnout na níže uvedeném odkazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=zaP3jyANFl0&t=29s&ab_channel=V%C3%ADtKlus%C3%A1k