Dokument Američané v Rokycanech a okolí 1945, ústup Němců

D O K U M E N T

Uchovat pro příští generace. Velmi vzácné záběry poražené německé armády, táhnoucí za dohledu Američanů na západ v květnu 1945.. Moc dobré pro poučení našich vnuků pro jejich budoucnost. Nemají ani tušení co našemu národu hrozilo. Ať i naši vnuci vidí jak poražená a zdecimovaná nacistická armáda ustupovala z Rokycan. Konkrétně jde o dnešní ulici Míru, v okolí Hamira, městských jatek, dnes fa BAF a dále směrem na Ejpovice a Plzeň. Zajímavé, jsou mezi nimi i děti. Je proto nutné udržovat techniku a výstroj americké armády pro další generace a připomínat, že naši část republiky osvobodili právě oni.

https://www.ushmm.org/online/film/display/detail.php?file_num=3306