2005

KRONIKA 2005


Oslavy osvobození v Plzni 2005 pohledem účastníků

Letošního roku 12.4.2005 při příležitosti vstupu ČR do NATO byl v Plzni založen Klub 3.Armády ,Plzeň. Tato armáda pod velením generála George Smith Pattona osvobodila v roce 1945 jihozápadní část naší republiky od Chebu přes Plzeň ,až po České Budějovice. Členové nového klubu jsou fandové amerikanizmu ,válečné techniky US Army a ctitelé historie vítězné armády minulých let. Většina z nás se zúčastnila během posledních let dřívějších oslav pod záštitou jiných organizací.

Naše dnešní činnost chce přímým a jasným vztahem s Plzeňskou radnicí dokázat rovnost jednání a myšlení tak, jako se to podařilo letos, kdy členové Klubu 3.Armády vedli čelo přehlídky v Plzni s válečnou udržovanou technikou Jeepů a Dodge v dobových uniformách a historickým zdravením tribun a diváků.

Finále slavností osvobození v Plzni předcházely rozsáhlé přípravy a porady štábu klubu, jednání na radnici a pak dva týdny různých akcí - od výletů s veterány s tematickým zaměřením, pokládání květin u pomníků v Čemínech a Liticích s přítomností vojenského a leteckého přidělence s doprovodem a vlajkoslávou Ambasády USA.

K nepřehlédnutí byla i reprezentace Klubu v Chebu při "dobývání radnice", pietní akty na Domažlicku v Dílech a Postřekově, i různé hvězdicové jízdy v prvním týdnu měsíce května - beseda v Krašovicích, slavnost v Letinech, ceremoniály v Blatné, Strakonicích, v Katovicích, Vacově a Kašperských Horách, setkání se 4. Obrněnou divizí v Sušici při pamětní desce, pietní akty v Merklíně, Přešticích i v Plzni.

Velice zdařilou akci provedla část našeho klubu dne 4.5.2005. Jednalo se o konvoj v Praze se začátkem na Kampě, přes Staroměstské, Václavské a Hradčanské náměstí k Americké Ambasádě, kde byl slavnostní závěr za účasti celé Ambasády. Za tuto akci obdržel náš klub osobní písemné poděkování od velvyslance USA.

Rovněž působivá byla stafáž naší techniky a členů Klubu při otevírání muzea gen. Pattona v Pekle při vernisáži za účasti předních činitelů a hostů oslav i velkého množství veteránů, které jsme svezli na naší technice. Působivý byl i doprovod vybraných Jeepů vozu velvyslance USA p. Cabanisse na trase Plzeň - demarkační čára v Borku u Rokycan.

Taktéž pořádání dvou společenských akcí a křtění nové knihy Zdeňka Roučky,z doby osvobození 1945,společně s hejtmanem p. Zimmermanem s promítáním několika dosud neznámých filmů, se zúčastnili členové Klubu 3. Armády.

Věříme, že i nadále naše dobrovolná výběrová organizace, Klub 3. Armády, bude reprezentovat naši Plzeň i její osvoboditele, vojáky Spojených států amerických. 

Přehlídka na "Champs-Elysées"-Klatovská tř.

V roce 2005 jsme se na návrh amerických veteránů dohodli s plzeňskou radnicí, že přehlídka na "Champs-Elysées"-Klatovská tř. bude každý rok. Pod vedením colonela Carabachy jsme v přehlídkách pokračovali další čtyři roky. Po té vedení konkurenčního klubu které si utvořilo ty "správné" politické kontakty, se postaralo o to, aby našemu klubu byla organizace a vedení přehlídek, odejmuta. 

V tomto roce jsme byli požádáni primátorem panem Kalousem o odvoz amerického velvyslance pana Cabanise a ministra pro veterány pana Nicholsona na Demarkační linii za městem Rokycany. Celá akce proběhla ke spokojenosti všech zúčastněných. Později nám pan velvyslanec vyjádřil své poděkování písemně.

Křest knihy A PŘINESLI NÁM SVOBODU

S hejtmanem Zimermanem křtíme v roce 2005, při Slavnostech svobody, knihu Zdeňka Roučky...A PŘINESLI NÁM SVOBODU.

Litice 2005

Pomník v Liticích patří 2/Lt. Alanu Fergusonovi a jeho posádce. Sestřelení letadla přežil jediný člen, boční střelec S/sgt. Harry Metzer. Několik B-17 doplatilo na to, že londýnský rozhlas varoval plzeňské civilní obyvatelstvo před náletem. Každý rok v termínu 25.4.  jezdíme s naší technikou do Litic, kde se zúčastňujeme pietního aktu, při kterém se setkáváme se zástupci americké ambasády, zastupiteli města Plzně a veterány.