KRONIKA 2005


18.12. Vánoční párty

Vánoční párty jsme tentokrát pořádali již jako klub 3. Armády. Zúčastnili se I zástupci z jiných klubů - 2.pěší, zástupci pražských klubů a také mnoho našich civilních příznivců. Colonel Carabacha přivedl svoji novomanželku, 2nd Lieutenant Rozi, která slouží na základně americké armády v Německu. Párty se také zúčastnil novinář Miroslav Anton ten, který v roce 1989 přivedl škodováky na plzeňské náměstí. Kaplan Duck požehnal této párty a Colonel Carabacha vyznamenal mladé vojáky od Military police. Již v tomto roce nám hrála oblíbená country kapela Ticket.

Říjen 2005 - Hracholusky

Tuhle akci jsme pořádali ještě jako členové MCC. Žádné akce mimo oslav osvobození tento klub nepořádal, a tak jsme jako 23. průzkumná eskadrona vymýšleli něco nového. Původně jsme jezdili do penzionu Chotěšovičky, kde jsme v okolní krajině pořádali terénní jízdy. Vzhledem k tomu, že neustále přibývali zájemci, přestal penzion kapacitně vyhovovat. Konání této akce jsme přesunuli do penzionu na Hracholuskách. Bohužel na této akci "zlobil" Sgt. Monkeymu motor. Ukončit trápení neposlušného motoru se rozhodla popravčí četa, ve složení - Cpt. Jarunka společně s Sgt. Ryanem. "Zbytek" vozidla jsme dotáhli na firmu do Plzně, kde byla provedena oprava a Sgt. mohl v klidu pokračovat do Prahy na Malou stranu.

1.10. Kralupy

Byli jsme pozváni zástupci KVH do Kralup nad Vltavou na jejich jednodenní akci. Z Plzně přijeli pouze Major Sláva H. a za 96. pěší "Australan". Z Prahy se zúčastnili Láďa R., Mirek T., "Kameňáci" a Eva. Akce probíhala v duchu branné výchovy. Oblečení některých účastníků bylo ještě v "pravěku"! Byla zajištěna dobrá strava a počasí nám přálo. Na zpáteční cestu jsme se vydali ve večerních hodinách. 

2.9. Konec 2. světové války

"Jednání jsou uzavřena"

Těmito slovy vrchního velitele spojeneckých ozbrojených sil na Dálném východě gen. MacArthura skončila oficiálně 2. září 1945 druhá světová válka. Kapitulace byla podepsána na palubě americké bitevní lodi Missouri kotvící v Tokijském zálivu. Americký vrchní velitel dále řekl, že Japonsko bude pod vojenskou správou, a že císař Hirohito a japonský národ bude mít možnost se podílet na správě své země. Díky tomuto proslovu a jeho dalšímu působení v zemi se Japonsko vydalo na cestu demokracie západního typu. V souvislosti s ukončením II. světové války jsme uspořádali v muzeu G. S. Pattona vzpomínkovou akci. Zúčastnili se nejen plzeňští členové, ale přijelo mnoho dalších členů nejen z Prahy, ale i z jiných lokalit. Colonel Carabacha a Cpt. Ivan pro nás připravili informace a mapy z tohoto období. Kulisu vytvořila dobová technika a skvělé uniformy našich členů, což vzbudilo velký zájem civilní veřejnosti. 

21.8. Díly

K pomníku u obce Díly jsme jezdili pravidelně každý rok . Tentokrát se členů klubu sešlo velmi málo, což mělo na "svědomí" hlavně nepříznivé počasí. Milým překvapením bylo, že Colonel Carabacha přivezl svou ženu - důstojnici současné americké armády. Vzhledem k tomu, že Cpt. Magpie neměl ještě jeepa a oba kapitáni měli s sebou "brzdy veselosti" zapůjčil Major Fery Dodge 51, kterou řídil Sgt. Mirek K. Vzhledem k tomu, že na Domažlicku probíhal amatérský letecký den, rozhodli jsme se tuhle akci navštívit. Ovšem později jsme se rozhodli z důvodu pokračujícího nepříznivého počasí akci ukončit a vydali jsme se na Plzeň.

13.5. Černínský palác

Tato akce začala již v Plzni při otevírání muzea generála Pattona. Plzeňská radnice zapomněla zajistit dopravu s doprovodem pro tehdejšího ministra zahraničí Cyrila Svobodu. Vzhledem k "výbornému" počasí, kdy lilo jako z konve nabídl Maj. Fery panu ministrovi a jeho doprovodu odvoz na "Dočce". Ministr souhlasil a poté dále přijal pozvání na večerní párty našeho klubu pořádané v KD Peklo. Při příjemném společném večerním posezení nám pan ministr nabídl, abychom další víkend přijeli na ministerstvo zahraničí na návštěvu, že on sám nás palácem provede. Jeho pozvání jsme s nadšením přijali. Na závěr pozvání nám řekl: "a přijeďte v uniformách ať je naštveme." Hned další víkend jsme si dali sraz v Praze. Při prohlídce nám pan ministr ukázal ministerskou kancelář a později i byt Jana Masaryka s osudovou koupelnou, ze které byl vyhozen ven na nádvoří. Z prohlídky jsme byli tak nadšeni, že jsme se na jejím závěru rozhodli "zrušit" komunistický svazek - Varšavskou smlouvu. Jako poděkování jsme panu ministrovi předali několik upomínkových dárků. Dodnes je tato návštěva pro všechny účastníky nezapomenutelná.

5.5. večerní zábava po Slavnostech svobody spojenými s otevřením muzea G. S. Pattona

Mimořádně krásný začátek klubu 3. Armády. Po přehlídce, kterou jsme vedli pod velením Colonela Carabachy a po slavnostním otevření muzea G. S. Pattona, jsme měli zajištěný taneční sál kulturního domu  Peklo. Po prohlídce muzea zapomněli organizátoři zajistit odvoz tehdejšího ministra zahraničí - Cyrila Svobody. Naše "Dočka" mu tuhle službu plně zajistila, a to včetně ochranky. Dalším spolujezdcem byl i plzeňský náměstek Petr Náhlík. Ministr nám poděkoval tím, že přislíbil účast na večerním plesu, což také učinil. Rovněž odvoz primátora Kalouse nebyl zajištěn, a tak jsme opět tuhle službu suplovali my. Pan primátor nás cestou požádal, zda bychom odvezli ambasadora USA - pana Cabanisse na Demarkační čáru do Borku u Rokycan - viz. další události roku 2005.

4.5. Poděkování ambasadora W. J. Cabanisse

Poděkování od pana ambasadora W. J. Cabanisse našemu klubu za připomínání osvobození města Plzně americkou armádou. 

Oslavy osvobození v Plzni 2005 pohledem účastníků

Letošního roku 12.4.2005 při příležitosti vstupu ČR do NATO byl v Plzni založen Klub 3.Armády ,Plzeň. Tato armáda pod velením generála George Smith Pattona osvobodila v roce 1945 jihozápadní část naší republiky od Chebu přes Plzeň ,až po České Budějovice. Členové nového klubu jsou fandové amerikanizmu ,válečné techniky US Army a ctitelé historie vítězné armády minulých let. Většina z nás se zúčastnila během posledních let dřívějších oslav pod záštitou jiných organizací.

Naše dnešní činnost chce přímým a jasným vztahem s Plzeňskou radnicí dokázat rovnost jednání a myšlení tak, jako se to podařilo letos, kdy členové Klubu 3.Armády vedli čelo přehlídky v Plzni s válečnou udržovanou technikou Jeepů a Dodge v dobových uniformách a historickým zdravením tribun a diváků.

Finále slavností osvobození v Plzni předcházely rozsáhlé přípravy a porady štábu klubu, jednání na radnici a pak dva týdny různých akcí - od výletů s veterány s tematickým zaměřením, pokládání květin u pomníků v Čemínech a Liticích s přítomností vojenského a leteckého přidělence s doprovodem a vlajkoslávou Ambasády USA.

K nepřehlédnutí byla i reprezentace Klubu v Chebu při "dobývání radnice", pietní akty na Domažlicku v Dílech a Postřekově, i různé hvězdicové jízdy v prvním týdnu měsíce května - beseda v Krašovicích, slavnost v Letinech, ceremoniály v Blatné, Strakonicích, v Katovicích, Vacově a Kašperských Horách, setkání se 4. Obrněnou divizí v Sušici při pamětní desce, pietní akty v Merklíně, Přešticích i v Plzni.

Velice zdařilou akci provedla část našeho klubu dne 4.5.2005. Jednalo se o konvoj v Praze se začátkem na Kampě, přes Staroměstské, Václavské a Hradčanské náměstí k Americké Ambasádě, kde byl slavnostní závěr za účasti celé Ambasády. Za tuto akci obdržel náš klub osobní písemné poděkování od velvyslance USA.

Rovněž působivá byla stafáž naší techniky a členů Klubu při otevírání muzea gen. Pattona v Pekle při vernisáži za účasti předních činitelů a hostů oslav i velkého množství veteránů, které jsme svezli na naší technice. Působivý byl i doprovod vybraných Jeepů vozu velvyslance USA p. Cabanisse na trase Plzeň - demarkační čára v Borku u Rokycan.

Taktéž pořádání dvou společenských akcí a křtění nové knihy Zdeňka Roučky,z doby osvobození 1945,společně s hejtmanem p. Zimmermanem s promítáním několika dosud neznámých filmů, se zúčastnili členové Klubu 3. Armády.

Věříme, že i nadále naše dobrovolná výběrová organizace, Klub 3. Armády, bude reprezentovat naši Plzeň i její osvoboditele, vojáky Spojených států amerických. 

Přehlídka na "Champs-Elysées"-Klatovská tř.

V roce 2005 jsme se na návrh amerických veteránů dohodli s plzeňskou radnicí, že přehlídka na "Champs-Elysées"-Klatovská tř. bude každý rok. Pod vedením colonela Carabachy jsme v přehlídkách pokračovali další čtyři roky. Po té vedení konkurenčního klubu které si utvořilo ty "správné" politické kontakty, se postaralo o to, aby našemu klubu byla organizace a vedení přehlídek, odejmuta. 

V tomto roce jsme byli požádáni primátorem panem Kalousem o odvoz amerického velvyslance pana Cabanise a ministra pro veterány pana Nicholsona na Demarkační linii za městem Rokycany. Celá akce proběhla ke spokojenosti všech zúčastněných. Později nám pan velvyslanec vyjádřil své poděkování písemně.

3.5.-8.5. Konvoj vítězství 1945

Konvoj 2005 dopadl skvěle. Všude na nás čekali davy lidí, skvělou atmosféru podpořilo nádherné počasí. V Přešticích jsme byli osloveni zastupitelkou úřadu, že se máme dostavit do restaurace. Carabacha s Ferym šli na "průzkum", k jejich překvapení tady čekal vnuk generála Pattona. Požádal nás o zapůjčení americké bundy a helmy, aby se mohl inkognito "vytratit". Akce se podařila a on se nechal na jeepu odvézt do Plzně. Druhý den byla přehlídka, kterou náš klub bezchybně vedl, ihned po skončení jsme se vydali do Písku. Této jízdy se zúčastnila také pražská "paterčata" a syn veterána Kinga - David. Byli jsme pozváni na odhalení nového pomníku od hejtmana jihočeského kraje pana Zahradníka a za účasti zástupců americké ambasády položili naši členové květiny. Při zpáteční jízdě jsme dostali pozvání k návštěvě veteránů, ubytovaných u Jirky Lavičky. Toto setkání bylo pro nás úžasným zážitkem.

1.5. Díly

Obec Díly nás hned po ránu překvapila obsahem obecní vývěsky. Po ranní kávě v místní restauraci Lesanka, společně ze zástupcem americké ambasády Platoon Sergeantem, jsme se jako každý rok rozjeli do místních lesů k pomníku 90.  pěší divize. Zde jsme zjistili, že nějací vandalové částečně poničili obsah sbírky artefaktů. Poté jsme  společně se zástupcem ambasády a starostou obce Díly na místo položili květiny. Pietní akt zdokonalili naši členové jako vlajkonoši. Na závěr této mise jsme se vydali na Výhledy k pomníku J. Š. Baara, odkud jsme hleděli na krásnou krajinu Domažlicka. 

Křest knihy A PŘINESLI NÁM SVOBODU

S hejtmanem Zimermanem křtíme v roce 2005, při Slavnostech svobody, knihu Zdeňka Roučky...A PŘINESLI NÁM SVOBODU.

Litice 2005

Pomník v Liticích patří 2/Lt. Alanu Fergusonovi a jeho posádce. Sestřelení letadla přežil jediný člen, boční střelec S/sgt. Harry Metzer. Několik B-17 doplatilo na to, že londýnský rozhlas varoval plzeňské civilní obyvatelstvo před náletem. Každý rok v termínu 25.4.  jezdíme s naší technikou do Litic, kde se zúčastňujeme pietního aktu, při kterém se setkáváme se zástupci americké ambasády, zastupiteli města Plzně a veterány.

Duben 2005 - Čemíny

V dubnu letošního roku jsme uctili památku padlých členů osádky letounu B-17, který se v roce 1945 zřítil u obce Čemíny. Bohužel havárii přežili pouze dva členové posádky.