Z HISTORIE - HRADEC KRÁLOVÉ 1945


Američané v Sobkově ulici v Hradci Králové 8.5.1945 odpoledne, po příjezdu z Velichovek, Archiv  p. Záruba


Americký voják, dole s 16 mm kamerou a v okně americký důstojník s fotoaparátem v Sobkově ulici 8.5.1945 odpoledne. Archiv p. Záruba 


Americký voják u těžkého kulometu na kolovém tanku M 8 v Sobkově ulici 8.5.1945 odpoledne. Archiv p. Záruba


Americké kolové tanky M 8 v Sobkově ulici v Hradci Králové, odpoledne 8.5.1945. Archiv p. Dub


Američané vjeli ze Sobkovi ulice na Děkanské náměstí dne 8.5.1945, odpoledne s kolovým tankem M 8, Archiv p. Dub


Američané v Hradci Králové a děvčata v krojích, které je vítala odpoledne u pivovaru 8.5.1945  Archiv p. Záruba


Američané, vítáni krojovanými dívkami odpoledne v Sobkově ulici 8.5.1945 Archiv. p.Záruba


Američané v Sobkově ulici 8.5.1945 Archiv p.Záruba