KRONIKA 2008


6.12. Vánoční párty - Plzeň Alfa

6.12. proběhla již tradiční Vánoční párty s hojnou účastí. Na ples dorazila většina členů pořádajícího klubu, ale i členové spřátelených klubů, kamarádi a kolegové. Párty byla v samém úvodu požehnána kaplanem Duckem. Na akci došlo k povýšení a vyznamenání několika členů našeho klubu.

11.11. Den válečných veteránů

Na Den válečných veteránů jsme se zúčastnili pietního aktu u památníku v Plzni na Homolce. Na akci byl hostem i brigádní generál Miroslav Štandera, se kterým jsme se následně přesunuli do kulturního domu v Šeříkové ulici na pozdní oběd.

8.5. Kyšice - Odhalení památníku příslušníků kombinovaného oddílu

V květnu jsme byli pozváni společně s kurátory muzea G. S. Pattona, Colonelem M. Jíšou - Carabachou a Cpt. I. Rollingerem na odhalení památníku věnovaného příslušníkům Kombinovaného oddílu československé samostatné obrněné brigády, kterému velel pplk. Alois Sítek. Památník je vzpomínka na muže, které poúnorový režim poslal do pomyslného zapomnění a odepřel jim jejich zásluhy v boji proti nacizmu. Základní kámen byl usazen v září 2007 a k odhalení samotného památníku došlo v roce 2008 za přítomnosti pplk. Václava Straky, posledního žijícího příslušníka Kombinovaného oddílu čs. samostatné obr. brigády. Hezkou kulisu zde vytvořili vojáci 2.pěší divize z Berouna.

Slavnosti svobody 2008 - Konvoj vítězství

V roce 2008 jsme ještě "startovali" z parkoviště u Boleveckého rybníku na sobotní trasu. Celková délka se pohybovala cca 145 km. Na sobotní trasu konvoje se vždy sjede nejvíce vozidel. Naše MP pod vedením sgt. Rudyho vše bez problémů zvládla. Byli jsme jako vždy v obcích i městech srdečně vítáni. Naši členové rádi informovali občany o naší technice a uniformách.

Duben 2008 - Výroba "obrněného" jeepu

Na některých našich akcích se oblékáme do uniforem 82.výsadkové divize. Z historie víme, že tato divize disponovala také tzv. "obrněnými jeepy". Během války ve Francii si výsadkáři sami upravovali jeepy pro větší bezpečnost. Kolega s klubu Sgt. Libor dovezl kopie těchto "plechů" ze zahraničí. O tyto plechy byl v klubu zájem, a tak jsme se dali do další kopie, kterou jsme vylepšili o otvírání bočních dveří. V současné době máme v klubu tři tyto "obrněnce".