Osvobozování Plzeňska

Jedni z prvních Američanů v Plzni 

Boj plzeňského odboje s pomocí Američanů

Náměstí republiky a zajatí Němci

Další zajatí Němci a odbojáři na amerických tancích

Vítání spojenců  a náměstí v Domažlicích

Sherman v Sušici a dav lidí v Klatovech

Generál Patton a generál Harmon

Vojenská policie 5. sboru a konvoj před plzeňskou radnicí

Pokračující oslavy před radnicí a prezident Beneš s generálem Leonardem

E. Beneš při projevu a při dekorování vyznamenaných

Hymny U.S.A. a Československa zněli náměstím za účasti Jana Masaryka a velvyslance Steinhardta, na spodní fotografii nastoupení Američané na Náměstí Republiky.

Slavnostní přehlídka

Čs. samostatná obrněná brigáda v Plzni a slavnosti před katedrálou

V roce pražského jara věrní Plzeňané zavzpomínali