Nášivky, znaky a symboly, které jsou k vidění na našich uniformách a vozidlech.

Third Army [3. armáda]

Velitelem 3. armády byl od roku 1944 generál George S. Patton, který nejprve vedl klamnou akci při operaci Overlord a následně pak prokázal své velitelské schopnosti při obsazování Francie a při protiofenzívě v Ardenách. Na závěr války se 3. armáda dostala do Československa a stala se tak nejvzdálenější americkou jednotkou směrem na východ.

V Corps [5. sbor]

5. sbor spadá pod 3. armádu a jeho velitelem byl, v době osvobozování Československa, Major General Clarence Huebner.

Dne 6. června se tento sbor vylodil na pláži Omaha ve Francii, kde začala jeho válečná pouť napříč Evropu. Divize spadající pod V. sbor se následně podíleli na osvobozování Plzně. 

16th Armored Division [16. obrněná divize]

Divize dorazila do Evropy během února 1945, kde byla přiřazena pod 5. sbor 3. armády generála Pattona. Právě tato jednotka se nejvíce podílela na osvobozování Plzně.

Velitelem divize byl od 11. února 1945 Brig. Gen. John L. Pierce.

23rd Cavalry Reconnaissance Squadron [23. jízdní průzkumná eskadrona]

Tato bojová jednotka zasáhla do bojů v Kaiserslauternu, Ingolstadtu a Norimberku. Následně se pak 23. jízdní průzkumná eskadrona dostala až do Plzně, jakožto součást 16. obrněné divize, jednotka byla zařazena do čela osvobozujících jednotek.

Velitelem eskadrony byl Colonel Charles Henry Noble, blízký přítel generála Pattona. 

Na většinu akcí během roku jezdí náš klub právě za tuto jednotku. 

Znak umístěný na levé straně je k vidění spíše na vozidlech, neboť z důvodu pravidel US Army byl za náramenní nášivku používán vždy znak divize - v tomto případě tedy 16. obrněné divize. Jednotky, které často střídaly příslušnost k divizím (zdravotní sestry apod.), nosily na rameni znaky armády.

82nd Airborne Division [82. výsadková divize]

Divize vznikla v roce 1917 jako pěší divize a ještě koncem 1. světové války byla nasazena do bojů ve Francii. Po útoku na Pearl Harbor byla jednotka ustanovena na první americkou výsadkovou divizi. 82. výsadková se zúčastnila operace "Husky" na Sicílii a následně ještě pomáhala při obsazování Salerna v Itálii. Během operace Overlord se právě těmto výsadkářům podařilo osvobodit úplně první město na francouzské půdě, konkrétně Sainte-Mère-Église. Divize se pak zúčastnila i neúspěšné operace Market Garden v Holandsku, kde měla za úkol zajistit oblast kolem Nijmegenu. Při německé ofenzívě v Ardenách byla tato jednotka situována u St. Vith. 

Velitelem divize byl do srpna 1944 Major General Matthew B. Ridgway, kterého následně vystřídal Major General James M. Gavin. 

Několik klubových akcí během roku je konaných právě ve stopách této divize. Je důležité také připomenout, že při cestách do zahraničí, kde se během války nevyskytovala naše domovská jednotka (16. obrněná), jezdíme za 82. výsadkovou divizi.  

2nd Infantry Division [2. pěší divize]

Divize byla založena roku 1917 a stejně jako 82. výsadková stihla ještě zasáhnout do bojů 1. světové války ve Francii. V červnu roku 1944 se jednotka podílela na vylodění v Normandii. Po bojích ve Francii se divizi podařilo dostat až do Německa, odkud ji vytlačil prosincový útok - počátek bitvy v Ardenách 1944. Jednotka se stáhla k Elseborn Ridge, kde Němce zastavila. Dále byla divize poslána k hlídání mostu u Remagenu a 4. května 1945 se 2. pěší dostala do Československa, kde pomáhala s osvobozováním západních Čech. 

1. května 1945 byla divize přiřazena pod 5. sbor a velitelem divize byl v té době Major General Walter Melville Robertson.

Naši kolegové ze spřátelených klubů jezdí často právě za tuto jednotku, neboť, stejně jako v případě 16. obrněné divize, jde o osvoboditele Plzeňského kraje. 

Hokejový klub HC Plzeň si v roce 2009 zvolil právě tohoto indiána do svého znaku. 

Jednotky vedené pod 16. obrněnou divizí v roce 1945

Zdroj: facebookový profil: 16th Armored Division Association