KLUB TŘETÍ ARMÁDY PLZEŇ
sdružuje přátele vojenské techniky a historie 2. světové války.

Byl zaregistrován Ministerstvem vnitra v den vstupu ČR do NATO 12.3.2005 a založen s nadšením a smyslem pro povinnost.

Připomínáme veřejnosti vojenskou historii z období 2. světové války blízce související s naší zemí a s jejími demokratickými principy.

Všichni členové našeho klubu jsou nadšenci historie - zejména válečné techniky US Army z období 2. světové války, veškeré historické minulosti a vítěznou armádou spojené.

Přispíváme svým úsilím, časem a prostředky při práci na své dobové technice z období 2. světové války a to vše děláme proto, aby mohli se svými vozy vyjet do ulic obcí a měst a připomenout tak památku lidí, kteří sem přišli z dálky, opustili své domovy a také položili své životy, aby pomohli osvobodit naši rodnou zemi.

Při pietních akcích, které každoročně pořádáme nebo jichž se účastníme můžete vidět  americké vozy Jeep Willys, Dodge, GMC, moto Harley Davidson s  jejich posádkami v dobových uniformách s výstrojí a výzbrojí. Připravíme i Vám dobovou atmosféru s našimi letitými zkušenostmi

s pořádáním pietních aktů, konvojů historické techniky a replik bitev.

Přeneste se s námi v oslavné vzpomínce do vítězného roku 1945, kdy naši zemi osvobozovala americká armáda a přitom zažijete atmosféru historie.

.

.