KRONIKA 2018


1.12. Vánoční párty - Plzeň Alfa

5.10. Odhalení pamětní desky generála Štandery

Trocha historie. Božkovská ulice "Mekka" petrohradské mládeže-pro neznalé Petrohrad je plzeňskou částí,  kde se za našeho mládí odehrávali největší sportovní boje. V této lokalitě se nacházela Štruncova ohrada, kde bylo tesařství s velkými přístřešky, které v roce 1945 využívala americká armáda jako jídelnu. Shodou náhod bydlel v Božkovské ulici i generál Miroslav Štandera. Tento veterán 2. světové války bojoval jako letec na západní frontě. Na jeho domě byla k jeho nedožitým stým narozeninám odhalena pamětní deska. Vzhledem k tomu, že jsme měli tu čest ho osobně znát, pozvala nás jeho dcera Mirka k odhalení této desky. Po skončení akce jsme s jeepy převezli květinovou výzdobu na jeho hrob na Ústředním hřbitově města Plzně. Pravidelně každý rok - vždy 2.listopadu chodíme pokládat květiny na jeho hrob.

Obrázek níže: Zmíněná Štruncova ohrada, ve které měli vojáci jídelnu. Přístřešky byly prázdné, neboť veškerý materiál se musel vozit do Říše. V pravé horní části fotografie, v místě otevřeného okna, se nachází byt rodičů našeho Majora Feryho.

28.9. Svatováclavská jízda

Tuto "Svatováclavskou jízdu" před lety vymysleli naši kamarádi, které označujeme jako "siamská paterčata". Jeden bez ostatních nevyjede, a tak vznikla tahle přezdívka. Sgt. Trubka tuhle soukromou akci zveřejnil a k Rozvědčíkovi začali jezdit nezvaní hosté. "Paterčata" se po zkušenostech z loňského roku akce nezúčastnila, a tak jsme se tam setkali pouze my. Po kávové přestávce U Rozvědčíka nás Sgt. Láďa odvedl na Křivoklát, kde jsme poobědvali ve stylové restauraci U Jelena. Jako každoročně jsme zajeli do Lán položit kytici a poklonit se památce našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Na zpáteční cestě jsme se jako vždy zastavili v obci Hradiště v místní restauraci U Mongola. Majitel a bývalý šerif T.O. Západ udělal z této restaurace oblíbenou trempskou základnu, kterou také často navštěvoval Honza Vyčítal. Po velmi dobrém občerstvení jsme se rozjeli k domovu. 

7.5. ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY V LOSINÉ 

7. května byla v obci Losiná odhalena pamětní deska na počest 2. pěší divize americké armády a jejího 15. polního dělostřeleckého praporu. Její poslední velitelské stanoviště za válečného stavu bylo zřízeno právě v této obci 7. května 1945. Slavnostního odhalení se osobně zúčastnili američtí veteráni 2. světové války Earl Ingram, James Duncan a George Thompson.

https://www.youtube.com/watch?v=PvgPMn1RkS4&feature=youtu.be 

Dopis od veterána, který odhaloval pamětní desku v Losiné, kterou jsme jako klub iniciovali.

Vážený pane starosto,

Bylo pro mě ctí a potěšením setkat se s Vámi a zúčastnit se vzpomínkové slavnosti 7.května v Losiné. Děkuji Vám za Vaše pozvání, vřelé přijetí, za výtečné jídlo a překrásné dárky. Moje rodina a já jsme si užili dobu strávenou s Vámi a byli jsme potěšeni návštěvou Vašeho kulturního domu a možností vidět připravenou výstavku pamětihodností.
Byl jsem členem 38.pěchotního regimentu 2.pěší divize. Když jsme přijeli 7.května 1945 do Plzně, moje první služba zde trvala dva týdny. Poté byla moje skupina přesunuta k demarkační linii se stanovištěm velitelství ve Stupně. Moje četa (byl jsem velitelem této čety) byla umístěna tváří v tvář Rudé armádě v Břasích - nepříliš daleko od Losiné. Vzpomínky z těchto dnů jsou pro mě stále ještě velmi živé.
Pravděpodobně víte, že 15.dělostřelecký prapor podporovaný 9.pěchotním regimentem, jehož velitelství bylo v Rokycanech, se tam také setkal s Rudou armádou. Navštívil jsem pamětní desku označující toto místo mnohokrát.
Do Plzně jsem se vrátil 23x od roku 1945 (poprvé v roce 1994). Vždy, když se vrátím, setkávám se s mnoha lidmi, kteří se mnou sdílejí mnoho vzpomínek a vděčnosti, neboť jejich rodiče, prarodiče i praprarodiče byli svědky událostí v květnu 1945. Pamětní deska odhalená 7.května v Losiné je zářným příkladem vděčnosti, která ještě stále i dnes existuje a která hřeje moje srdce.
Přeji Vám i všem Vašim spoluobčanům v Losiné nejlepší životní požehnání.
S úctou Váš
Earl Ingram

Dear Mr. Mayor,

It was an honor and pleasure to meet you and participate in Losina's commemorative ceremony on 7 May. I thank you for your invitation, warm welcome, and for the delicious food and beautiful gifts. My family and I enjoyed our time with you and were pleased to visit your Culture Hall and see all of the displays.

I was a member of the 38th Infantry Regiment, 2nd Infantry Division. When we arrived in Plzen on 7 May 1945, my first duty was in Plzen for two weeks. Then, my company was moved to the demarcation line with company headquarters in Stupno. My platoon ( I was the platoon leader) was located in Krise facing the Red Army in Brasy - not very far from Losina. Memories of those days are still very clear to me.

You are probably aware that the 15th Artillery Battalion supported the 9th Infantry Regiment whose headquarters was in Rokycany where that regiment met the Red Army. I have visited the plaque that marks the spot many times.

I have returned to Plzen 23 times since 1945 (beginning in 1994). Each time I return I meet more people and bring home with me more memories of grateful people whose parents, grandparents and great-grandparents witnessed the events that occurred in May 1945. The plaque unveiled in Losina on 7 May is a shinning example of the gratitude that still exists today that warms my heart.

I wish for you and your fellow citizens in Losina the best of life's blessings.

Respectfully yours,

Earl Ingram

PF 2018