.

Konvoj Vítězství 1945

Důstojníci,praporčici a poddůstojníci.Štáb klubu 3.Armády chce tímto poděkovat nejen členům našeho klubu,ale i členům spřátelených klubů /klubu 3.a Klatovy,veterán klub N.Jirny,"Barchánkové" ,HD/za účast na letošním Konvoji Vítězství 1945 /oficiálně zaregistrován na Úřadu průmyslového vlastnictví/.Zvláštní poděkování patří klubu 3.armády Klatovy za účast ve službách MP. Kluby které se oslav zůčastnili finačně ohodnotíme.Bohužel musíme konstatovat,že někteří naši členové se neúčastnili Slavností svobody a ani se neomluvili.Výmluvy na špatné počasí jsou alibismus.Celého konvoje se totiž zúčastnili i nejstarší členové klubu - letos osmdesát let!!! Těm patří největší uznání!Za štáb klubu 3.Armády m.Fery


Období 2015-2018 se rozkliknou v levé straně .