.

ul. Štanderova

Měli jsme tu čest vozit, při Slavnostech svobody, pana generála Štanderu na jeepu. Pražáci na něj nezapomněli, ale plzeňská radnice ANO!!!

https://www.letnanskelisty.cz/letnansky-ulicnik-5-ulice-standerova/d-4249